ἕλκω (helkô)

probabilmente simile a αἱρέομαι
TDNT - 2: 503,227
Numero Strong: G1670
verbo

1) trascinare
2) metaforicamente, attirare con una potenza interiore, condurre, costringere

εἷλκον: 3pl. att. impf. ind.
εἵλκυσεν: 3pl. att. aor. ind., 3sing. att. aor. ind.
ἕλκουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἑλκύσαι: att. aor. inf.
ἑλκύσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἑλκύσω: 1sing. att. fut. ind.

(+αὐτός) tirare: 1
attirare: 2
prendere: 1
tirare: 1
trascinare: 3
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω