αἱρέομαι (haireomai)

probabilmente simile a αἴρω
TDNT - 1: 180,27
Numero Strong: G138
verbo

1) prendere per sé, preferire, scegliere
2) scegliere con una votazione, eleggere ad un ufficio

αἱρήσομαι: 1sing. med. fut. ind.
εἵλατο: 3sing. med. aor. ind.
ἑλόμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.

eleggere: 1
preferire: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω