ἔννοια (ennoia)

da una parola composta da ἐν e νοῦς
TDNT - 4: 968,636
Numero Strong: G1771
sostantivo femminile

1) atto di pensare, considerazione, meditazione
2) pensiero, idea, concezione
3) mente, comprensione, maniera di sentimento e pensiero

ἔννοιαν: acc. sing.
ἐννοιῶν: gen. pl.

pensare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω