ἔπειμι (epeimi)

da un comparativo di ἐπί e heimi (andare)
Numero Strong: G1966
verbo

1) incontrare per caso, avvicinarsi
   1a) di tempo, accadere, essere a mano, prossimo, seguente, al giorno seguito

ἐπιούσῃ: att. pres. ptc. dat. sing. femm.

giorno dopo: 1
giorno seguire: 2
seguire: 2
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω