ἁγιάζω (hagiazô)

da ἅγιος
TDNT - 1: 111,14
Numero Strong: G37
verbo

1) rendere o riconosce, o essere venerabile o santo
2) separare dalle cose profane e dedicare a Dio
   2a) consacrare cose a Dio
   2b) dedicare gente a Dio
3) purificare, santificare
   3a) pulire esteriormente
   3b) purificare per mezzo dell'espiazione: libero dalla colpa del peccato
   3c) purificare interiormente per mezzo del rinnovo dell'anima

ἁγιάζει: 3sing. att. pres. ind.
ἁγιάζεται: 3sing. pass. pres. ind.
ἁγιαζόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἁγιαζομένους: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἁγιάζον: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
ἁγιάζω: 1sing. att. pres. ind.
ἁγιάζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἁγιάσαι: 3sing. att. aor. ott.
ἁγιάσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἁγιάσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἁγιάσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἁγιασθήτω: 3sing. pass. aor. imptv.
ἁγίασον: 2sing. att. aor. imptv.
ἡγίασεν: 3sing. att. aor. ind.
ἡγιάσθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἡγιάσθητε: 2pl. pass. aor. ind.
ἡγιασμένη: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
ἡγιασμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἡγιασμένοις: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
ἡγιασμένον: pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
ἡγίασται: 3sing. pass. pf. ind.

(+αὐτός) santificare: 2
a santificare: 1
glorificare: 1
non tradotto: 1
santificare: 21
santificare egli: 1
santificare santificare: 1
Totale: 28

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω