ἁγιασμός (hagiasmos)

da ἁγιάζω
TDNT - 1: 113,14
Numero Strong: G38
sostantivo maschile

1) consacrazione, purificazione
2) l'effetto della consacrazione
   2a) santificazione del cuore e della vita

ἁγιασμόν: acc. sing.
ἁγιασμὸς: nom. sing.
ἁγιασμῷ: dat. sing.

in santificare: 1
santificare: 9
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω