ἁγνίζω (hagnizô)

da ἁγνός
TDNT - 1: 123,19
Numero Strong: G48
verbo

1) ceremonialmente
   1a) rendere puro, purificare
2) moralmente
   2a) purificarsi

ἁγνίζει: 3sing. att. pres. ind.
ἁγνίσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἁγνισθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἁγνίσθητι: 2sing. pass. aor. imptv.
ἁγνίσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἡγνικότες: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἡγνισμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.

(+ἑαυτοῦ) purificare: 1
purificare: 6
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω