ἁγνός (hagnos)

dalla stessa parola di ἅγιος
TDNT - 1: 122,19
Numero Strong: G53
aggettivo

1) riverenza, venerabile, sacro
2) puro
   2a) puro di carnalità, casto, modesto
   2b) puro di ogni difetto, immacolato
   2c) pulito

ἁγνά: nom. pl. neut.
ἁγνάς: acc. pl. femm.
ἀγνάφου: gen. sing. neut.
ἁγνή: nom. sing. femm.
ἁγνὴν: acc. sing. femm.
ἁγνὸν: acc. sing. masc.
ἁγνός: nom. sing. masc.
ἁγνοὺς: acc. pl. masc.

casta: 3
novità: 2
pure: 1
purità: 4
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω