ἁμάρτημα (hamartêma)

da ἁμαρτάνω
TDNT - 1: 267,44
Numero Strong: G265
sostantivo neutro

1) peccato, atto cattivo

ἁμάρτημα: nom. sing.
ἁμαρτήματα: nom. pl.
ἁμαρτήματος: gen. sing.
ἁμαρτημάτων: gen. pl.

di uno peccare: 1
peccare: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω