ἁμαρτάνω (hamartanô)

forse da ἄλφα (come una particella negativa) e la radice di μέρος
TDNT - 1: 267,44
Numero Strong: G264
verbo

1) non avere una parte in
2) mancare il bersaglio
3) errare, essere sbagliato
4) perdere o vagare dal percorso di integrità e onore, fare una cosa sbagliata
5) vagare dalla legge di Dio, violare la legge di Dio, peccare

ἁμάρτανε: 2sing. att. pres. imptv.
ἁμαρτάνει: 3sing. att. pres. ind.
ἁμαρτάνειν: att. pres. inf.
ἁμαρτάνετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
ἁμαρτάνοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἁμαρτάνοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἁμαρτάνοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἁμαρτανόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἁμαρτάνουσιν: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἁμαρτάνων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἁμάρτῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἁμαρτήσαντας: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
ἁμαρτήσαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἁμαρτησάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
ἁμαρτήσασιν: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
ἁμαρτήσει: 3sing. att. fut. ind.
ἁμαρτήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἁμαρτήσωμεν: 1pl. att. aor. cong.
ἁμάρτητε: 2pl. att. aor. cong.
ἥμαρτεν: 3sing. att. aor. ind.
ἥμαρτες: 2sing. att. aor. ind.
ἡμαρτήκαμεν: 1pl. att. pf. ind.
ἥμαρτον: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.

(+ἐγώ) persistere in peccare: 1
che peccare: 1
commettere: 1
commettere uno peccare: 1
mancare: 1
peccare: 38
Totale: 43

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω