ἁρπάζω (harpazô)

da una parola derivata da αἱρέομαι
TDNT - 1: 472,80
Numero Strong: G726
verbo

1) afferrare, portare via con la forza
2) afferrare, prendere per sé stesso impazientemente
3) afferrare via, strappare

ἁρπαγέντα: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.
ἁρπαγησόμεθα: 1pl. pass. fut. ind.
ἁρπάζει: 3sing. att. pres. ind.
ἁρπάζειν: att. pres. inf.
ἁρπάζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἁρπάζουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἁρπάσαι: att. aor. inf.
ἁρπάσει: 3sing. att. fut. ind.
ἡρπάγη: 3sing. pass. aor. ind.
ἥρπασεν: 3sing. att. aor. ind.
ἡρπάσθη: 3sing. pass. aor. ind.

(+αὐτός) portare via: 1
(+αὐτός) rapire: 1
non tradotto: 1
porta via: 1
rapire: 6
rubare: 1
se impadronire: 1
strappare: 1
venire rapire: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω