ἁρπαγμός (harpagmos)

da ἁρπάζω
TDNT - 1: 473,80
Numero Strong: G725
sostantivo maschile

1) l'atto di afferrare, furto
2) una cosa afferrata o da afferrare
   2a) bottino ritenuto come premio
   2b) una cosa da afferrare o da tenere, ritenuta

ἁρπαγμὸν: acc. sing.

qualcosa a cui aggrappare gelosia: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω