ἀδόκιμος (adokimos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e δόκιμος
TDNT - 2: 255,181
Numero Strong: G96
aggettivo

1) che non supera la prova, non approvato
   1a) propriamente usato di metalli e di monete
2) quello che non supera la prova come dovrebbe
   2a) non adatto per, non provato, spurio, reprobo

ἀδόκιμοι, ἀδόκιμοί: nom. pl. masc.
ἀδόκιμον: acc. sing. masc.
ἀδόκιμος: nom. sing. femm., nom. sing. masc.

che non dare buono provare: 1
incapacità: 1
negare: 2
pervertire: 1
riprovare: 2
squalificare: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω