ἀδελφή (adelfê)

da ἀδελφός
TDNT - 1: 144,22
Numero Strong: G79
sostantivo femminile

1) una sorella
2) qualcuna legata a sé dalla religione cristiana

ἀδελφαι, ἀδελφαὶ: nom. pl.
ἀδελφάς, ἀδελφὰς: acc. pl.
ἀδελφή, ἀδελφὴ: nom. sing.
ἀδελφῇ: dat. sing.
ἀδελφὴν: acc. sing.
ἀδελφῆς: gen. sing.

(+) sorella: 6
sorella: 17
sorella in fede: 1
uno sorella: 2
Totale: 26

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω