ἀδικία (adikia)

da ἄδικος
TDNT - 1: 153,22
Numero Strong: G93
sostantivo femminile

1) ingiustizia, di un giudice
2) ingiustizia di cuore e di vita
3) un atto che viola la legge o la giustizia, atto di ingiustizia

ἀδικία: nom. sing.
ἀδικίᾳ: dat. sing.
ἀδικίαις: dat. pl.
ἀδικίαν: acc. sing.
ἀδικίας: gen. sing.

(+) disonestà: 1
(+) ingiustizia: 2
(+) torto: 1
(+ἐργάτης) malfattore: 1
di iniquità: 5
ingiustizia: 8
iniquità: 7
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω