ἀδικέω (adikeô)

da ἄδικος
TDNT - 1: 157,22
Numero Strong: G91
verbo

1) verbo assoluto
   1a) agire ingiustamente o perfidamente, peccare
   1b) essere un criminale, aver violato la legge in qualche modo
   1c) offendere
   1d) fare torto
2) verbo transitivo
   2a) fare qualcosa di sbagliato o un peccato
   2b) offendere qualcuno, agire perfidamente verso qualcuno
   2c) fare male a, danneggiare

ἀδικεῖσθε: 2pl. pass. pres. ind.
ἀδικεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
ἀδικηθέντος: pass. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἀδικηθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
ἀδικῆσαι: att. aor. inf.
ἀδικήσαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἀδικησάτω: 3sing. att. aor. imptv.
ἀδικήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἀδικήσῃς: 2sing. att. aor. cong.
ἀδικήσητε: 2pl. att. aor. cong.
ἀδικήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἀδικούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀδικούμενον: pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἀδικοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἀδικῶ: 1sing. att. pres. ind.
ἀδικῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἠδίκησα: 1sing. att. aor. ind.
ἠδικήσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἠδικήσατε: 2pl. att. aor. ind.
ἠδίκησεν, ἠδίκησέν: 3sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) offendere in questo maniera: 1
(+σύ) fare di male: 1
agire ingiustizia: 1
colpire: 1
danneggiare: 5
essere colpa: 1
essere ingiustizia: 1
fare alcuno torto: 1
fare di male: 1
fare torto: 7
ferire: 1
maltrattare: 1
offendere: 2
patire qualche torto: 1
praticare ingiustizia: 1
ricevere: 1
torto che fare: 1
Totale: 28

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω