ἀφιλάγαθος (afilagathos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e φιλάγαθος
TDNT - 1: 18,3
Numero Strong: G865
aggettivo

1) contrario alla bontà e agli uomini buoni

ἀφιλάγαθοι: nom. pl. masc.

senza amare per bene: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω