ἀγαπάω (agapaô)

forse da agan (molto)(o vedi φιλέω)
TDNT - 1: 21,5
Numero Strong: G25
verbo

1) di persone
   1a) accogliere cordialmente, intrattenere, volere bene, amare profondamente
2) di cose
   2a) essere piaciuto, essere contento di una cosa

ἀγαπᾷ: 3sing. att. pres. ind., 3sing. att. pres. cong.
ἀγαπᾶν: att. pres. inf.
ἀγαπᾷς: 2sing. att. pres. ind.
ἀγαπᾶτε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind., 2pl. att. pres. cong.
ἀγαπᾶτέ: 2pl. att. pres. cong.
ἀγαπάτω: 3sing. att. pres. imptv.
ἀγαπηθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἀγαπήσαντος, ἀγαπήσαντός: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἀγαπήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀγαπήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἀγαπήσει: 3sing. att. fut. ind.
ἀγαπήσεις: 2sing. att. fut. ind.
ἀγαπήσητε: 2pl. att. aor. cong.
ἀγαπήσω: 1sing. att. fut. ind.
ἀγαπῶ: 1sing. att. pres. ind.
ἀγαπῶμαι: 1sing. pass. pres. ind.
ἀγαπῶμεν: 1pl. att. pres. ind., 1pl. att. pres. cong.
ἀγαπῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἀγαπῶντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἀγαπῶντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
ἀγαπώντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀγαπῶσιν: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἠγάπα: 3sing. att. impf. ind.
ἠγαπᾶτε, ἠγαπᾶτέ: 2pl. att. impf. ind.
ἠγαπήκαμεν: 1pl. att. pf. ind.
ἠγαπηκόσι: att. pf. ptc. dat. pl. masc.
ἠγαπημένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
ἠγαπημένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc., pass. pf. ptc. voc. pl. masc.
ἠγαπημένοις: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
ἠγαπημένῳ: pass. pf. ptc. dat. sing. masc.
ἠγάπησα, ἠγάπησά: 1sing. att. aor. ind.
ἠγάπησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἠγάπησας, ἠγάπησάς: 2sing. att. aor. ind.
ἠγάπησεν, ἠγάπησέν: 3sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) amare: 1
(+) amare: 2
(+) dilettare: 1
(+μᾶλλον) preferire: 2
(+ἄν) amare: 1
(+ἀλλήλων) amare: 1
allogare: 1
amare: 134
Totale: 143

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω