ἀγρός (agros)

da ἄγω
Numero Strong: G68
sostantivo maschile

1) terra
   1a) campo, paese
   1b) un appezzamento di terreno, pezzo di coltivazione
   1c) il villaggio o fattorie vicini

ἀγρόν, ἀγρὸν: acc. sing.
ἀγρός, ἀγρὸς: nom. sing.
ἀγροῦ: gen. sing.
ἀγρούς, ἀγροὺς: acc. pl.
ἀγρῷ: dat. sing.
ἀγρῶν: gen. pl.

(+) campo: 1
(+) quello campo: 1
campagna: 7
campo: 25
uno campo: 2
Totale: 36

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω