ἀκάθαρτος (akathartos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da καθαίρω (che significa pulito)
TDNT - 3: 427,381
Numero Strong: G169
aggettivo

1) non pulito, sporco
   1a) in senso cerimoniale: quello che cui ci si deve astenere secondo la legge levitica
   1b) in senso morale: sporco in pensiero e vita

ἀκάθαρτα: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
ἀκάθαρτά: nom. pl. neut.
ἀκαθάρτοις: dat. pl. neut.
ἀκάθαρτον: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut., voc. sing. neut.
ἀκάθαρτος: nom. sing. masc.
ἀκαθάρτου: gen. sing. neut.
ἀκαθάρτῳ: dat. sing. neut.
ἀκαθάρτων: gen. pl. neut.

(+ὁ ἔχω πνεῦμα) indemoniare: 1
(+) immondizia: 9
contaminare: 2
di contaminare: 1
di impurità: 1
immondizia: 13
impurità: 4
non tradotto: 1
Totale: 32

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω