ἀκαιρέομαι (akaireomai)

da una parola composta da ἄλφα (come una particella negativa) e καιρός (che significa fuori stagione)
TDNT - 3: 462,*
Numero Strong: G170
verbo

1) mancare di opportunità

ἠκαιρεῖσθε: 2pl. med. impf. ind.

mancare opportunità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω