ἀκαθαρσία (akatharsia)

da ἀκάθαρτος
TDNT - 3: 427,381
Numero Strong: G167
sostantivo femminile

1) sporcizia
   1a) fisica
   1b) in senso morale: l'impurità di una vita lussurioso, immorale, di concupiscenza
      1b1) di motivi impuri

ἀκαθαρσία: nom. sing.
ἀκαθαρσίᾳ: dat. sing.
ἀκαθαρσίαν: acc. sing.
ἀκαθαρσίας: gen. sing.

immondizia: 1
impurità: 8
motivare impurità: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω