ἀκαταστασία (akatastasia)

da ἀκατάστατος
TDNT - 3: 446,387
Numero Strong: G181
sostantivo femminile

1) instabilità, uno stato di disordine, disturbo, confusione, tumulto

ἀκαταστασία: nom. sing.
ἀκαταστασίαι: nom. pl.
ἀκαταστασίαις: dat. pl.
ἀκαταστασίας: acc. pl., gen. sing.

di confondere: 1
di sommuovere: 1
disordinare: 2
tumultuare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω