ἀκατάστατος (akatastatos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da καθίστημι
TDNT - 3: 447,387
Numero Strong: G182
aggettivo

1) instabile, mobile, senza riposo

ἀκατάστατον: nom. sing. neut.
ἀκατάστατος: nom. sing. masc.

continuare: 1
instabilità: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω