ἀκολουθέω (akoloutheô)

da ἄλφα (come una particella di unione) e keleuthos (una strada)
TDNT - 1: 210,33
Numero Strong: G190
verbo

1) seguire uno che precede, raggiungerlo come un compagno, accompagnarlo
2) raggiungere qualcuno come discepolo, diventare il suo discepolo
   2a) appartenere al gruppo di qualcuno

ἀκολουθεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ἀκολούθει: 2sing. att. pres. imptv.
ἀκολουθεῖν: att. pres. inf.
ἀκολουθείτω: 3sing. att. pres. imptv.
ἀκολουθῆσαι: att. aor. inf.
ἀκολουθήσαντές: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀκολουθησάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
ἀκολουθήσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἀκολουθήσεις: 2sing. att. fut. ind.
ἀκολουθήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἀκολουθήσω: 1sing. att. fut. ind.
ἀκολουθοῦντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἀκολουθοῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἀκολουθοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀκολουθοῦντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
ἀκολουθούσης: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
ἀκολουθοῦσιν: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἀκολουθοῦσίν: 3pl. att. pres. ind.
ἀκολουθῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἠκολούθει: 3sing. att. impf. ind.
ἠκολουθήκαμέν: 1pl. att. pf. ind.
ἠκολουθήσαμέν: 1pl. att. aor. ind.
ἠκολούθησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἠκολούθησεν: 3sing. att. aor. ind.
ἠκολούθουν: 3pl. att. impf. ind.

(+αὐτός) mettere a seguire: 1
(+αὐτός) seguire: 3
(+ἐγώ) seguire: 13
(+σύ) seguire: 1
che seguire: 2
incalzare: 1
non tradotto: 1
quello che seguire: 1
seguire: 62
venire: 3
venire dietro: 2
Totale: 90

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω