ἀκρίβεια (akribeia)

dalla stessa parola di ἀκριβής
Numero Strong: G195
sostantivo femminile

1) esattezza, cura esatta: in concordanza con la severità della legge mosaica

ἀκρίβειαν: acc. sing.

rigidità osservare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω