ἀκριβόω (akriboô)

dalla stessa parola di ἀκριβής
Numero Strong: G198
verbo

1) conoscere accuratamente, fare esattamente
2) investigare con diligenza

ἠκρίβωσεν: 3sing. att. aor. ind.

essere esattezza informare: 1
informare esattezza: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω