ἀκροατής (akroatês)

da akroaomai (ascoltare, a quanto pare una forma intensiva di ἀκούω)
Numero Strong: G202
sostantivo maschile

1) un ascoltatore

ἀκροαταὶ: nom. pl.
ἀκροατὴς: nom. sing.

ascoltare: 3
uno ascoltare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω