ἀλυπότερος (alupoteros)

comparativo di una parola composta da ἄλφα (come una particella negativa) e λύπη
TDNT - 4: 323,*
Numero Strong: G253
aggettivo

1) libero da pena o dolore; meno addolorato

ἀλυπότερος: nom. sing. masc. comp.

meno affliggere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω