ἀμέριμνος (amerimnos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e μέριμνα
TDNT - 4: 593,584
Numero Strong: G275
aggettivo

1) libero da ansia, libero da cura, senza accuratezza
+ περιτίθημι: sicuro

ἀμερίμνους: acc. pl. masc.

da ogni preoccupare: 1
senza preoccupare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω