ἀμαράντινος (amarantinos)

da ἀμάραντος
Numero Strong: G262
aggettivo

1) composto da amaranto
   1a) un fiore così chiamato perché non appassisce mai né si affievolisce, e, se viene strappato, si riprende se inaffiato
   1b) un simbolo della perpetuità e dell'immortalità

ἀμαράντινον: acc. sing. masc.

non appassire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω