ἀμάραντος (amarantos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da μαραίνομαι
Numero Strong: G263
aggettivo

1) non evanescente, inalterabile, perenne (Vedi ἀμαράντινος)

ἀμάραντον: acc. sing. femm.

inalterabile: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω