ἀμεταμέλητος (ametamelêtos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da μεταμέλομαι
TDNT - 4: 626,589
Numero Strong: G278
aggettivo

1) non essere pentito di, senza pentimento

ἀμεταμέλητα: nom. pl. neut.
ἀμεταμέλητον: acc. sing. femm.

essere irrevocabile: 1
non da pentire: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω