ἀνέχομαι (anechomai)

voce media da ἀνά e ἔχω
TDNT - 1: 359,*
Numero Strong: G430
verbo

1) resistere
2) tenersi eretto e fermo
3) sostenere, sopportare, soffrire

ἀνέξομαι: 1sing. med. fut. ind.
ἀνέξονται: 3pl. med. fut. ind.
ἀνεσχόμην: 1sing. med. aor. ind.
ἀνέχεσθε: 2pl. med. pres. imptv., 2pl. med. pres. ind.
ἀνέχεσθέ: 2pl. med. pres. ind.
ἀνεχόμεθα: 1pl. med. pres. ind.
ἀνεχόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

(+ἄν) ascoltare pazientare: 1
sopportare: 13
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω