ἀνέλεος (aneleos)

da ἄλφα (come una particella negativa) e ἵλεως
TDNT - 2: 487,*
Numero Strong: G448
aggettivo

1) senza misericordia, spietato

ἀνέλεος: nom. sing. femm.

essere senza misericordia: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω