ἀνάγω (anagô)

da ἀνά e ἄγω
Numero Strong: G321
verbo

1) condurre in su, condurre o portare in un luogo più alto
2) di navigatori: salpare, fare vela

ἀναγαγεῖν: att. aor. inf.
ἀναγαγών, ἀναγαγὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀνάγεσθαι: pass. pres. inf.
ἀναγομένοις: pass. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἀναχθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀναχθῆναι: pass. aor. inf.
ἀνήγαγον: 3pl. att. aor. ind.
ἀνήχθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἀνήχθημεν: 1pl. pass. aor. ind.
ἀνήχθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

(+αὐτός) fare comparire: 1
condurre: 3
fare risalire: 1
fare salire: 1
fare velare: 1
imbarcare: 2
non tradotto: 1
offrire: 1
partire: 3
portare: 1
prendere larghezza: 1
salpare: 6
trarre: 1
Totale: 23

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω