ἀνάθεμα (anathema)

da ἀνατίθεμαι
TDNT - 1: 354,57
Numero Strong: G331
sostantivo neutro

1) una cosa messa da parte per essere tenuta
   1a) specificamente, un'offerta che risulta da un voto, che dopo essere consacrato a un dio era appeso sui muri o colonne del tempio, o messo in qualche altro luogo evidente
2) una cosa dedicata a Dio senza speranza di essere riscattata, e se un animale, da uccidere; perciò una persona o cosa condannata alla distruzione
   2a) una maledizione
   2b) un uomo maledetto, dedicato a guai atroci
+ ἀναθεματίζω: legare con una grande maledizione

ἀνάθεμα: nom. sing.
ἀναθέματι: dat. sing.
ἀναθήμασιν: dat. pl.

anatema: 6
di donare votare: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω