ἀνάστασις (anastasis)

da ἀνίστημι
TDNT - 1: 371,60
Numero Strong: G386
sostantivo femminile

1) sollevamento, alzata (per esempio da un sedile)
2) una risurrezione dai morti
   2a) quella di Cristo
   2b) quella di tutti alla fine di questa età presente
   2c) la risurrezione di alcuni che furono risuscitati Ebrei 11:35

ἀναστάσει: dat. sing.
ἀναστάσεως, ἀναστάσεώς: gen. sing.
ἀνάστασιν: acc. sing.
ἀνάστασις: nom. sing.

di risurrezione: 2
rialzare: 1
risurrezione: 35
risuscitare: 1
uno risurrezione: 3
Totale: 42

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω