ἀνάτεμα (anatema)

da ἀνατίθεμαι (come ἀνάθεμα, ma in senso positivo)
TDNT - 1: 354,57
Numero Strong: G334
sostantivo neutro

1) un dono consacrato e messo in un tempio
2) un'offerta che risulta da un voto

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω