ἀνάψυξις (anapsuxis)

da ἀναψύχω
TDNT - 9: 664,1342
Numero Strong: G403
sostantivo femminile

1) raffreddamento, ristoro

ἀναψύξεως: gen. sing.

di ristorare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω