ἀνήρ (anêr)

una parola primaria, vedi ἄνθρωπος
TDNT - 1: 360,59
Numero Strong: G435
sostantivo maschile

1) uomo, con referenza al sesso
   1a) un maschio
   1b) un marito
   1c) un fidanzato o futuro marito
2) uomo, con referenza all'età, per distinguere un adulto da un ragazzo
3) qualsiasi maschio
4) usato genericamente di un gruppo di uomini e donne

ἄνδρα: acc. sing.
ἄνδρας: acc. pl.
ἀνδράσιν: dat. pl.
ἄνδρες: nom. pl., voc. pl.
ἀνδρὶ, ἀνδρί: dat. sing.
ἀνδρός, ἀνδρὸς: gen. sing.
ἀνδρῶν: gen. pl.
ἄνερ: voc. sing.
ἀνήρ, ἀνὴρ: nom. sing.

(+ὁ κατά ἐξοχή) notare: 1
(+) maritare: 11
(+) quello: 1
(+) uomo: 4
(+φονεύς) uno omicidio: 1
(+ἁμαρτωλός) uno peccare: 2
(+λεπρός) lebbra: 1
(+Νινευίτης) Ninive: 2
(+ἀδελφός) fratello: 2
(+προφήτης) uno profetare: 1
(+τίς) uno uomo: 1
a uno: 1
a uno maritare: 1
a uno uomo: 4
a uomo: 1
alcuno uomo: 1
di maritare: 1
di uno uomo: 2
di uomo: 9
gente: 2
maritare: 39
non tradotto: 23
sposare: 2
su maritare: 1
uno: 1
uno uomo: 11
uomo: 90
Totale: 216

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω