ἀνόμως (anomôs)

da ἄνομος
Numero Strong: G460
avverbio

1) senza legge, senza la conoscenza della legge
2) peccare in ignoranza della legge mosaica
3) vivere in modo ignorante della legge e della disciplina

ἀνόμως: avv.

senza legge: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω