ἀναδείκνυμι (anadeiknumi)

da ἀνά e δείκνυμι
TDNT - 2: 30,141
Numero Strong: G322
verbo

1) proclamare come eletto a un ufficio
2) annunciare come nominato un re, generale, eccetera
3) alzare una cosa ed esporla affinché tutti la vedano

ἀνάδειξον: 2sing. att. aor. imptv.
ἀνέδειξεν: 3sing. att. aor. ind.

designare: 1
indicare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω