ἀναγεννάω (anagennaô)

da ἀνά e γεννάω
TDNT - 1: 673,114
Numero Strong: G313
verbo

1) produrre di nuovo, essere nato di nuovo
2) metaforicamente avere la propria mente cambiata in modo che si viva una vita nuova conforme alla volontà di Dio

ἀναγεγεννημένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἀναγεννήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

fare rinascere: 1
rigenerare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω