ἀναγγέλλω (anaggellô)

da ἀνά e la radice di ἄγγελος
TDNT - 1: 61,10
Numero Strong: G312
verbo

1) annunciare, fare conoscere
2) riportare, portare notizie, recitare

ἀναγγεῖλαι: att. aor. inf.
ἀναγγελεῖ: 3sing. att. fut. ind.
ἀναγγέλλομεν: 1pl. att. pres. ind.
ἀναγγέλλοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀναγγέλλων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἀνήγγειλάν: 3pl. att. aor. ind.
ἀνήγγειλεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀνηγγέλη: 3sing. pass. aor. ind.
ἀνήγγελλον: 3pl. att. impf. ind.

(+σύ) annunziare: 1
annunziare: 8
dichiarare: 1
dire: 1
raccontare: 1
riferire: 2
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω