ἄγγελος (aggelos)

da aggello (probabilmente derivata da ἄγω, vedi ἀγέλη) (portare notizie)
TDNT - 1: 74,12
Numero Strong: G32
sostantivo maschile

1) un messaggero, inviato, uno che è inviato, un angelo, un messaggero da Dio

ἄγγελοι, ἄγγελοί: nom. pl.
ἀγγέλοις: dat. pl.
ἄγγελον, ἄγγελόν: acc. sing.
ἄγγελος, ἄγγελός: nom. sing.
ἀγγέλου: gen. sing.
ἀγγέλους: acc. pl.
ἀγγέλῳ: dat. sing.
ἀγγέλων: gen. pl.

a angelo: 5
angelo: 125
da angelo: 1
di angelo: 5
di messaggio: 1
di uno angelo: 1
inviare: 2
messaggio: 3
non tradotto: 1
uno angelo: 31
Totale: 175

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω