ἀνακαίνωσις (anakainôsis)

da ἀνακαινόω
TDNT - 3: 453,388
Numero Strong: G342
sostantivo femminile

1) rinnovamento, cambiamento completo in meglio

ἀνακαινώσει: dat. sing.
ἀνακαινώσεως: gen. sing.

di rinnovare: 1
rinnovare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω