ἀνακράζω (anakrazô)

da ἀνά e κράζω
TDNT - 3: 898,465
Numero Strong: G349
verbo

1) elevare un grido dalla profondità della gola, gridare

ἀνακράξας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀνέκραγον, ἀνέκραξαν: 3pl. att. aor. ind.
ἀνέκραξεν: 3sing. att. aor. ind.

(+λέγω) gridare: 1
gridare: 2
lanciare uno gridare: 1
prendere a gridare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω