ἀναλίσκω (analiskô)

da ἀνά ed una forma alternativa di αἱρέομαι
Numero Strong: G355
verbo

1) spendere
   1a) consumare, per esempio spendere soldi
2) consumare, esaurire, distruggere

ἀναλωθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
ἀναλῶσαι: att. aor. inf.

consumare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω