ἀναλύω (analuô)

da ἀνά e λύω
TDNT - 4: 337,543
Numero Strong: G360
verbo

1) slegare, scogliere di nuovo
2) partire, decomporsi, partire dalla vita, ritornare

ἀναλῦσαι: att. aor. inf.
ἀναλύσῃ: 3sing. att. aor. cong.

(+) partire: 1
tornare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω